De Nederlandse Assistenten Site

Derde van bevolking zegt problemen met gezondheid te hebben

Nieuws » Algemeen 12 mei 2017

Een derde van de Nederlandse volwassenen van 19 jaar of ouder zegt door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Daarbij geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s). Van de 65-plussers geeft de helft aan één of meer langdurige aandoening(en) te hebben en zegt ook de helft beperkt te zijn in activiteiten die mensen gewoonlijk doen, vanwege een probleem met de gezondheid.

Bijna een half miljoen mensen deden mee aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Het hebben van één of meer langdurige aandoeningen betekent niet automatisch dat mensen ook beperkingen hebben in de reguliere activiteiten, of dat ze hun gezondheid als minder dan goed ervaren. Van de mensen die aangeven een aandoening te hebben zegt bijvoorbeeld 28 procent geen beperking te hebben als gevolg van gezondheidsproblemen. Ook ervaart 45 procent van de mensen met een aandoening de eigen gezondheid in het algemeen als (zeer) goed.

Regionale verschillen

Vooral in de regio’s Utrecht en Kennemerland wordt de gezondheidstoestand van de deelnemers als relatief goed ervaren. In deze twee gebieden zijn er, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, meer mensen die de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, minder mensen die langdurige aandoeningen rapporteren en minder mensen die aangeven beperkt te zijn door gezondheidsproblemen. Daarentegen scoren de mensen in Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond juist lager dan gemiddeld.

Bron: Gezondheidsnet.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie