De Nederlandse Assistenten Site

Duurzaamheid in de zorg

Nieuws » Milieu, Verzekeringen 10 mei 2019

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker is steeds meer bedrijfstakken. Ook zorginstellingen zien de urgentie van een duurzamere toekomst. De doelen die worden gesteld om duurzamer te worden, zullen niet alleen hun steentje bijdragen aan klimaatdoelen, maar zullen ook resulteren in een schonere en gezondere omgeving voor mensen. Op deze manier kan zelfs ziekenhuiszorg in sommige gevallen voorkomen worden.

Green Deal
132 partijen afkomstig uit de zorg, verschillende bedrijfstakken en de overheid hebben zich verenigd in Green Deal. Deze Green Deal zet zich in voor een ‘duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Duurzaamheidsdoelen worden voor ogen gehouden door de Green Deal onder te verdelen in vier thema’s:

  • het terugdringen van de CO2-uitstoot
  • circulair werken
  • schoon water
  • een gezonde omgeving

Het terugdringen van de CO2-uitstoot
Volgens het klimaatdoel moet in Nederland de CO2-uitstoot in 2030 49% verlaagd zijn in verhouding tot de uitstoot die in 1990 werd gemeten. In 2050 moet Nederlandse energie volledig vrij zijn van CO2-uitstoot, waardoor Nederland volledig overgaat op groene energie. Daarom staat het terugdringen van deze uitstoot bij Green Deal ook bovenaan de agenda.

Circulair werken
Op dit moment wordt er nog niet zo zuinig omgegaan met producten en grondstoffen als zou moeten. Daarom wil de zorgsector zich richten op het efficiënter omgaan met ingekochte goederen. Circulair werken kan onder andere worden toegepast bij de inkoop van geneesmiddelen, bedrijfskleding, voeding en facilitaire producten.

Schoon water
Het is geen uitzondering dat medicijnresten in het riool terechtkomen. Deze manier van ‘afvalverwerking’ heeft nare consequenties voor het ecosysteem. Bij waterzuiveringsinstallaties worden de hoeveelheid medicijnresten in het water gemeten en hieruit is gebleken dat deze hoeveelheden te groot zijn, waardoor drinkwaterbereiding meer moeite kost. Vanuit de zorgsector moet er nu meer voorlichting worden gegeven door onder anderen doktersassistenten om zo hopelijk de vervuiling een halt toe te roepen.

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving
De zorgsector neemt ook de mogelijkheid tot het verbeteren van het leef- en werkklimaat onder de loep. Zo moeten zorginstellingen en ziekenhuizen hun bewoners, patiënten, maar ook het personeel de mogelijkheid geven om voldoende te bewegen en te ontspannen. Dit doet niet alleen de gezondheid ten goede, maar kan zelfs ziekenhuispatiënten een voorspoedig herstel opleveren.

Bron: hoyhoy.nl