De Nederlandse Assistenten Site

Testen op soa’s in gevaar door coronacrisis

Nieuws » Gezondheidszorg, Onderzoek 9 juni 2020

De noodzakelijke aanpak van mensen die besmet zijn met het coronavirus heeft ertoe geleid dat een groot gedeelte van de reguliere zorg, zoals het testen op soa’s, is komen stil te liggen.

Veel landen waarschuwen inmiddels voor deze verontrustende ontwikkeling. Hoewel uit de cijfers van het RIVM blijkt er in Nederland de afgelopen jaren geen toename zichtbaar was van het aantal soa’s, kan dit door de coronacrisis snel veranderen.

Uitstel soa-testen
Bij veel lokale GGD’s kan tijdelijk niet worden getest op een soa. Voor de meest voorkomende soa’s geldt dat ze vaak geen klachten geven, waardoor mensen onbewust anderen kunnen besmetten. Op de lange termijn kan een onbehandelde soa leiden tot ernstige infecties en onvruchtbaarheid. Nu de GGD het testen heeft uitgesteld, bestaat de kans dat veel meer mensen besmet zullen raken met bijvoorbeeld chlamydia of gonorroe.

Zorg en bedrijfsleven slaan handen ineen
Voor alle betrokkenen in de zorg groeit de noodzaak tot het implementeren van zorg op afstand. Zeker nu vooral de spoedzorg voorrang krijgt en mensen niet meer direct worden geholpen. Zo kunnen zorgkosten worden gereduceerd, onnodige afspraken worden vermeden en resulteert het in een verlaging van de werkdruk bij artsen. In Nederland worden steeds initiatieven gestart door zorgaanbieders en de online detailhandel. Met dergelijke partnerships worden patiënten thuis snel voorzien van medische tests, apparaten en medicijnen en kan tevens de kwaliteit uit de zorg worden gewaarborgd. Patiënten kunnen dan in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd, gemonitord en behandeld zonder dat buitenshuis een afspraak wordt ingepland met de arts.

Stimuleren zorg op afstand
Op nationaal en mondiaal niveau wordt de roep om zorg op afstand in combinatie met eHealth steeds groter. Het patiëntencontact zal vaker digitaal moeten kunnen plaatsvinden. Daarnaast zal het thuis meten van de bloeddruk, glucosespiegel en het cholesterolgehalte bij chronisch zieken en ouderen gangbaar worden, waarbij de data digitaal wordt gedeeld met de arts. Vanaf 1 juli hebben zorgverleners de wettelijke verplichting om patiënten toegang te geven tot hun medisch dossier. Verschillende leveranciers hebben een Persoonlijke Gezondheidsomgeving ontwikkeld waar iedereen in Nederland gratis gebruik van kan maken. Zo krijgt de patiënt steeds meer controle over de eigen gezondheid.

Bron: RIVM.nl, testalize.me, patientempowerment.nl