De Nederlandse Assistenten Site

Anesthesie-assistent (-medewerker)

De anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog bij de toepassing van de verschillende anesthesie technieken

Het doel van anesthesie is een toestand van plaatselijke of algehele gevoelloosheid bij de patiënt te bekomen. Anesthesie wordt toegediend door de anesthesioloog. Anesthesie is namelijk meer dan verdoven alleen. De verdoving wordt aangepast aan leeftijd, gewicht en gezondheidstoestand van de patiënt. Reacties van het lichaam op de medicijnen en de ingreep worden nauwkeurig gevolgd. Hiervoor is moderne hulpapparatuur aanwezig. Zonodig worden lichaamsfuncties overgenomen, bijvoorbeeld door een beademingsmachine. Bloedverlies wordt gecorrigeerd. Zonder deze maatregelen zouden grote ingrepen niet mogelijk zijn. Tijdens de ingreep wordt de anesthesioloog bijgestaan door de anesthesiemedewerker. Sinds 2001 wordt de anesthesie-assistent ook wel anesthesiemedewerker genoemd.

De anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog bij de toepassing van de verschillende anesthesie technieken. Hij zorgt ervoor dat alle benodigdheden voor de anesthesie voor iedere operatie systematisch worden gecontroleerd en geprepareerd (zoals apparatuur, medicijnen en infuussystemen). Onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog verricht de anesthesiemedewerker medische handelingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een beademingsbuis, of het aanleggen van een infuus.

Verder rust er een belangrijke taak bij het bewaken van de verschillende lichaamsfuncties van de patiënten, zoals ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding.

Dit geldt zowel tijdens als na de operatie. Een goed inzicht in de werking van het menselijk lichaam en in de (bij)werking(en) van de verschillende medicamenten is daarbij onmisbaar. Ook weet je welke anesthesietechnieken worden gebruikt, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe die werkt. Als anesthesiemedewerker moet je steeds vooruit denken en weten wat de anesthesioloog gaat doen, zowel bij kleine als bij grote gecompliceerde operaties. Ook is het belangrijk dat je de patiënt die anesthesie ondergaat, goed begeleidt.

Dagelijkse werkzaamheden van de anesthesiemedewerker zijn

  • het bedrijfsklaar maken van de anesthesie apparatuur en de operatiekamer,
  • het klaarzetten van de materialen en medicijnen die nodig zijn voor de afgesproken anesthesietechniek,
  • in samenwerking met de anesthesioloog de patiënt voorbereiden voor de anesthesietechniek (infuus prikken, bewaking aansluiten),
  • assisteren van de anesthesioloog bij de afgesproken anesthesietechniek (volledige narcose of plaatselijke verdoving).

In overleg met de anesthesioloog bewaakt de anesthesiemedewerker de patiënt tijdens de operatie en houdt daarbij het verloop van de operatie in de gaten. Als er veranderingen zijn dan roept hij de anesthesioloog voor overleg. En wordt er eventueel medicatie gegeven. Na de operatie assisteert de anesthesiemedewerker de anesthesioloog bij het wakker worden van de patiënt.

De opleiding tot anesthesiemedewerker begint met een beroepsvoorbereidende periode van enkele maanden bij een regionaal opleidingsinstituut. In deze periode volg je voornamelijk theoretisch onderwijs en doorloop je enkele korte stages in een ziekenhuis.

Werken en leren

Vervolgens word je aangesteld als leerling anesthesiemedewerker en ga je werken op de operatiekamer of de anesthesie-afdeling. Je leert het vak dus in de praktijk en gaat tegelijkertijd werken en leren. Hoe de praktijkleerperiode wordt ingevuld, is afhankelijk van het ziekenhuis waar je gaat werken. Elk operatiecomplex heeft namelijk een eigen praktijkleerplan dat als basis dient voor de begeleiding die je tijdens de opleiding krijgt.

Theorie en praktijk

Het theoretisch gedeelte van de opleiding bevat onder andere anesthesiologische zorg en technieken, farmacologie, anatomie/fysiologie en ziekteleer. Zowel in theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek moet omgaan, hoe je met collega’s samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

Wat je leert

Aan het eind van de opleiding ben je volledig in staat om de anesthesioloog (de narcotiseur) te assisteren bij het toedienen van een plaatselijke of algehele verdoving bij patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ook kun je, zelfstandig en onder supervisie van de anesthesioloog, de patiënt bewaken tijdens een operatie en/of acute situatie.

In opdracht van de anesthesioloog kun je medisch technische handelingen uitvoeren. In voorkomende situaties, na het stellen van een diagnose, ben je in staat zelfstandig de meest gebruikelijke therapie te starten. Je kunt indien nodig zelfstandig beginnen met reanimeren. Zowel zelfstandig als onder de supervisie van de anesthesioloog kun je de narcose onderhouden.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie-medewerkers: www.nvam.nl

Lees meer over dit beroep op: youchooz.nl

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie