De Nederlandse Assistenten Site

Apothekersassistent

Als apothekersassistent lever je je cliënten geneesmiddelen in bijvoorbeeld een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een geneesmiddelenfabrikant

Waar je werkt bepaalt of je vooral alleen of in teamverband zult werken. Je werkt meestal in een apotheek. Dat kan een openbare apotheek zijn (‘de apotheek op de hoek’), maar ook een apotheek van een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Andere mogelijke werkplekken zijn de geneesmiddelenindustrie of een groothandel voor geneesmiddelen.

Mogelijke instellingen:

 • openbare apotheek,
 • ziekenhuisapotheek,
 • apotheek in een gezondheidscentrum,
 • apotheekhoudend huisarts (komt niet veel meer voor),
 • farmaceutische groothandel of-industrie.

Een apothekersassistent moet heel nauwkeurig kunnen werken. Daar is een goede concentratie voor nodig. Soms werk je zelfs met stoffen die giftig zijn. Oppassen geblazen dus… Voor alle werkzaamheden werk je nauw samen met je collega-assistenten, de apotheker, apotheekhulpen en eventueel met de bezorgers van geneesmiddelen. Samen zorg je ervoor dat de cliënt zo goed en vakkundig mogelijk geholpen wordt! De meesten apothekersassistenten werken onder de verantwoordelijkheid van een apotheker of een huisarts. Alle apothekersassistenten werken dan ook in loondienst. Gedurende je loopbaan kun je ook in de farmaceutische industrie of groothandel gaan werken.

Registratie Kwaliteitsregister

Voor Apothekersassistenten is er een Kwaliteitsregister (KABIZ). Hiermee laat de Apothekersassistent zien dat zij een gediplomeerde professionele beroepsbeoefenaar is, die kwaliteit levert en haar vakkennis en deskundigheid op peil houdt. Herregistratie van ingeschreven apothekersassistenten vindt elke vijf jaar plaats en is alleen mogelijk indien leden in die vijf jaar aan de gestelde kwaliteitscriteria hebben voldaan. Lees meer …

Mogelijkheden tot verder studeren zijn er ook

Je kunt je in de avonduren bijscholen, waardoor je je meer kunt toeleggen op patiëntenzorg, ziektebeelden, bereiden & analyse en voorlichting & communicatie. Er zijn ook HBO-opleidingen, zoals de kaderopleiding Management in de Farmaceutische Sector en de opleiding Farmakunde. Deze worden aan de Hogeschool Utrecht gegeven. Er is ook nog een andere vervolgopleiding voor Apothekersassistenten: de HBO-opleiding Farmaceutisch Consulent. De HBO opleiding Farmaceutisch Consulent leidt je op tot farmaceutisch zorgverlener bij uitstek. Jij vormt als het ware de inhoudelijke schakel tussen de apotheker(s) en de rest van het team. De farmaceutisch consulent heeft vaardigheden en kennis opgebouwd om op een kwalitatieve en pro-actieve manier inhoud te geven aan de farmaceutische patiëntenzorg.

Dit betekent dat je bijvoorbeeld:

 • zelf spreekuren houdt, voorlichting geeft over diverse onderwerpen aan diverse doelgroepen,
 • op interdisciplinair niveau functioneert binnen en buiten de apotheek,
 • zorgaanbod verder ontwikkelt en implementeert,
 • kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering ontwikkelt en uitvoert.

Is er werk?

Er is nog steeds een grote vraag naar apothekersassistenten. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Heb je de opleiding eenmaal afgerond, dan heb je grote kans dat je snel een baan vindt.

Wat leer je?

Je leert tijdens de opleiding onder andere hoe je met cliënten omgaat en hoe je hen het beste kunt voorlichten over het gebruik van medicijnen. Daarvoor heb je kennis nodig van de werking van geneesmiddelen. Ook leer je hoe je de administratie bijhoudt en de voorraad beheert.

Deelkwalificaties

Dit valt allemaal onder de volgende deelkwalificaties, die je met een voldoende moet afronden:

 • Omgaan met patiënt/cliënt en anderen in de beroepssituatie,
 • Preventie en voorlichting,
 • Werken in een praktijk of instelling,
 • Geneesmiddelen bereiden,
 • Farmaceutische patiëntenzorg,
 • Management, beheer en administratie,
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.

Daarnaast kies je tussen één van de deelkwalificaties Engels of Duits.

Verhouding theorie en praktijk

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent en maximaal 59 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Lees meer over dit beroep op youchooz.nl