Wij zijn Bergman Clinics, een grote keten van focusklinieken voor medisch specialistische zorg in Nederland. Bergman Clinics heeft 23 klinieken en een centraal shared service center in Naarden. Momenteel zijn er circa 670 medewerkers en circa 110 medisch specialisten werkzaam bij Bergman Clinics. Daarnaast zijn we volop in beweging, want we hebben het voornemen te gaan fuseren met NL Healthcare Clinics om samen de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg via focusklinieken te vormen. Onze visie laat zich samenvatten in drie woorden: Focus, Aandacht, Resultaat.

Focus
Wij specialiseren ons in een beperkt aantal veelvoorkomende behandelingen. Door deze focus waarborgen we expertise en ervaring, die leiden tot zeer goede behandeluitkomsten. Daarnaast kunnen we door deze focus innovatief, efficiënt en kostenbewust werken.

Aandacht
We stellen de cliënt centraal in ons handelen en bij het organiseren van onze medische zorg. Wij streven ernaar dat de patiënt zich door onze persoonlijk en mensgerichte benadering echt cliënt voelt.

Resultaat
We committeren ons aan een optimaal resultaat van de behandeling. We streven naar maximale transparantie over de kwaliteit en cliëntgerichtheid van onze dienstverlening om deze continu te verbeteren.

De focusgebieden van Bergman Clinics zijn:

  • Bot, Pees & Gewricht
  • Ogen
  • Huid
  • Bekkenbodem & Blaas (vrouw)
  • Maag & Darm
  • Hart
  • Uiterlijk

Voor iedereen toegankelijk en korte wachtlijsten
Onze topspecialisten zijn voor iedereen toegankelijk en in veel gevallen kunt u vrijwel zonder wachtlijsten terecht.

Waar staan wij voor
Bergman Clinics wil een belangrijke bijdrage leveren aan het op langere termijn betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig maken van de zorg in Nederland. Het verbeteren van onze kwaliteit en onze doelmatigheid zien wij als een permanent proces. Wij zijn ons er van bewust dat onze ambities alleen te realiseren zijn door toptalent aan ons te binden. Daarom besteden we veel aandacht aan bedrijfscultuur, trots en groeimogelijkheden voor medewerkers.