Gerident is een organisatie die ambulante specialistische mondzorg verleent aan kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Ons team bestaat uit 4 tandartsen en 6 mondhygiënisten.