IrisZorg biedt een vangnet voor mensen die de grip op hun leven kwijtraken. Dat kan gebeuren door een verslaving aan alcohol, drugs of gokken en/of door problemen op gebied van huisvesting en werk.

Wij bieden zorgtrajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling aan jongeren, volwassenen en gezinnen.

Daarbij is er altijd aandacht voor financiën en sociale contacten. Het doel is dat cliënten zo zelfstandig mogelijk hun leven weer kunnen oppakken.

Naast behandeling en begeleiding richt IrisZorg zich op het voorkomen van middelenafhankelijkheid en dakloosheid door te investeren in preventie en onderzoek.

IrisZorg is tevens een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het arrondissement Arnhem.

Cliënten kunnen terecht bij 60 vestigingen in Gelderland, een deel van Overijssel en een deel van Flevoland. Onze 1250 medewerkers zijn helder, betrokken en deskundig. IrisZorg is een RIBW-vestiging.

Klik hier voor onze locaties.