Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland de superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen.