De Nederlandse Assistenten Site

Nieuws » CAO Archives - Assistentensite.nl

Tip de redactie

Akkoord over nieuwe cao Ziekenhuizen

CAO

FNV spreekt over een “evenwichtig akkoord met enerzijds structurele loonsverhogingen, maar ook goede resultaten over toeslagen en werk-privébalans”. Na maandenlang actievoeren, meerdere ‘estafettestakingen’ en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, zijn... Lees meer

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

CAO

Voor de 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na vier onderhandelingsronden biedt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maar 2% salarisverhoging per 1 november... Lees meer

Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd

CAO

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, de werkgeversbijdragen in... Lees meer

Nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2018-2019

CAO

Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra/AHG. Het gaat om 4500 werknemers. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG)... Lees meer

Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

CAO

Eerder hebben wij u bericht dat de CAO VVT algemeen verbindend is verklaard. Dit gold niet voor de bepalingen van Artikel 12.2 CAO VVT inzake rechtspositie hulp bij het huishouden bij... Lees meer

Nieuwe Cao Ziekenhuizen definitief

CAO

Alle bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het principeakkoord. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit! De nieuwe salaristabellen zijn in het Cao Kenniscentrum opgenomen onder Salarisschalen / getallen.... Lees meer