Actueel overzichtQ-keurmerk

 • U ziet hier de agenda van alle cursussen van Q-keurmerk ® geaccrediteerde cursusaanbieders

Waarom het Q-Keurmerk®

Het Q-Keurmerk® is HET accreditatie orgaan voor alle tandheelkundige bij- en nascholing die bijdraagt aan de kwaliteitsverhoging van de uitoefening van het tandheelkundig beroep in de meest ruime zin van het woord. Het Q-Keurmerk® biedt garantie voor kwaliteit van de cursussen. Het Q-Keurmerk® biedt de cursusaanbieder heldere accreditatiecriteria, welke zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven. De accreditatieprocedure is transparant.

De St. QuAT Q-Keurmerk® is een onafhankelijke organisatie (oktober 2013: statuten wijziging), die geen verbondenheid heeft met andere organisaties.

Voor wie is het Q-Keurmerk®

Het Q-Keurmerk® kan worden afgegeven aan:

 • Cursus
 • Congres
 • Symposium
 • Workshop
 • Praktische cursus
 • E-learning cursussen
 • Tijdschriften

Het Q-Keurmerk kan worden aangevraagd door alle organisatoren van een cursus, congres, symposium, workshop, praktische cursus, e-learning cursus en tijdschriften. Kortom: het Q-Keurmerk is er voor alle bij- en nascholing gericht op de tandheelkundige beroepsgroep.

Stichting QuAT wil:

 • de kwaliteit van de tandheelkundige bij- en nascholing in de ruimste zin bevorderen door het verlenen van het Q-Keurmerk® aan cursusaanbieders die aan de daarvoor te stellen criteria voldoen;
 • de kwaliteit van het Q-Keurmerk® in stand houden en waar mogelijk innoveren;
 • voor alle cursusaanbieders met haar Q-Keurmerk® marktleider zijn als het kwaliteits- accreditatieorgaan binnen de tandheelkunde;
 • voor alle betrokken partijen een betrouwbare en transparante partner zijn.