Apozem opleidingsinstituut biedt gecertificeerde opleidingen en intervisiemogelijkheden aan door heel Nederland om jou als doktersassistent en praktijkondersteuner optimaal te laten functioneren in de dagelijkse praktijk. 

Ons aanbod

 • Intervisie voor professionals in Zorg en Welzijn
  De doelstelling van deze bijeenkomsten is om werkgerelateerde vraagstukken met elkaar te bespreken en erover mee te denken. Dit gebeurt op zowel persoonlijk als op functievlak. Het meedenken gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen. Met behulp van jouw eigen analytisch en probleemoplossend vermogen krijg je op deze manier zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij jouw eigen deskundigheid wordt benut en verder wordt ontwikkeld, met als doel je werkkwaliteit te optimaliseren.
 • De leergang Praktijkmanagement 1e lijn
  Met deze leergang zal Apozem jou als aankomend manager binnen de huisartsenpraktijk de noodzakelijke tools in handen geven, waarmee je op professionele wijze de praktijk kan managen.
  De zorgtaken van de huisarts zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen, met name onder invloed van overheidsmaatregelen. De huisarts dient zich daarom steeds meer toe te leggen op zijn of haar core business: de patiëntenzorg. Als direct gevolg van deze ontwikkelingen constateren wij dat met name doktersassistenten managementtaken krijgen toebedeeld. Maar zijn zij daarvoor ook voldoende geschoold? Kennen ze alle ‘ins and outs’ van het managen van de praktijk?
 • Motiverende gespreksvoering (ook in-company)
  De training Motiverende gespreksvoering geeft je als hulpverlener praktische tools, waarmee je de innerlijke bereidheid van anderen om te veranderen kan vergroten. Deze training is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers in de gezondheidszorg & welzijn, die beperkt tijd hebben om de ander te bewegen om tot nieuw ‘gezond’ gedrag te komen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons.