Voordelen van online nascholen met CME-OnlineCME-online-logo

Het werk aan de balie staat voor de apothekersassistent centraal. Om meer aan te sluiten bij jouw werkzaamheden vormt de dagelijkse praktijk van de apothekersassistent het uitgangspunt van onze nascholingen. Het merendeel van de theorie wordt getoetst met vragen waarbij de cliënt aan de balie centraal staat. Hiermee zijn de cursussen van CME-Online voor apothekersassistenten praktisch, leerzaam en leuk! Met een abonnement op CME-Online kun je online nascholen en heb je 24 uur per dag toegang tot een ruim en gevarieerd pakket aan cursussen die je in je eigen tempo kunt volgen. Het pakket wordt regelmatig aangevuld met nieuwe cursussen. Alle punten die je behaalt door het volgen van cursussen van CME-Online tellen mee in het Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten werkzaam in de Openbare Farmacie (KAOF) en worden automatisch doorgegeven voor je online portfolio.

Keurmerk

Al onze cursussen hebben het SANA-keurmerk en tellen mee voor het KAOF, de behaalde punten worden automatisch door ons doorgegeven. Het SANA-keurmerk betekent dat alle cursussen van hoge onderwijskundige kwaliteit zijn en dat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in je dagelijkse werk aan de balie. Om dit te bereiken bestaat elke cursus uit twee onderdelen: een kennistoets en een praktijktoets.

Kennistoets

De kennistoets bestaat uit de leerstof met daar doorheen leerstimulerende vragen. Het maken van de vragen helpt je om de theorie goed te verwerken.

Praktijktoets

De praktijktoets bestaat uit een aantal duidelijke praktijkvoorbeelden, waarover een groot aantal vragen wordt gesteld. In dit onderdeel wordt getoetst of je in staat bent om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Kennisvragen worden afgewisseld met praktische vragen.

Abonnement

Een abonnement op dit pakket dient afgesloten te worden voor de gehele apotheek of praktijk.

Kijk voor meer informatie op onze site.