Voordelen van online nascholen met CME-OnlineCME-online-logo

Met een abonnement op CME-Online kun je online nascholen en heb je 24 uur per dag toegang tot een ruim en gevarieerd pakket aan cursussen die je in je eigen tempo kunt volgen. Het pakket wordt regelmatig aangevuld met nieuwe cursussen. Alle punten die je behaalt door het volgen van cursussen van CME-Online tellen mee in o.a. de Kwaliteitsregisters KAOF / CADD.

NIEUW! Geaccrediteerde nascholing voor doktersassistenten

CME-Online biedt nu aan doktersassistenten de mogelijkheid om geaccrediteerd na te scholen. Op verzoek van onze klanten is ons online cursuspakket voor apothekersassistenten ook voor doktersassistenten geaccrediteerd door de NVDA – CADD (Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten). Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing is nodig voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Doktersassistenten. De behaalde punten worden door ons aan het KABIZ doorgegeven; u heeft hier zelf dus geen omkijken naar.

Nascholen met het apothekersassistentenpakket

Het apotheekassistentenpakket biedt meer dan 60 online cursussen over uiteenlopende onderwerpen. Informatie over veelvoorkomende aandoeningen, medicatie, bijwerkingen en interacties. Naast vakinhoudelijke kennis, bieden de cursussen vooral handvatten voor het adviseren van patiënten. In de praktijk zien we dat deze kwalitatief hoogstaande en praktijkgerichte cursussen ook zeer geschikt zijn voor doktersassistenten. Vanzelfsprekend zijn vele onderwerpen die bij apothekersassistenten spelen ook belangrijk voor het werk van een doktersassistent. Denk hierbij aan zaken zoals:

  • informatie over veelvoorkomende aandoeningen (o.a. hart- en vaatziekten, luchtwegen, diabetis, maagklachten, obstipatie)
  • medicatie, bijwerkingen en interactie van medicijnen
  • communiceren met patiënten

Het merendeel van de cursussen wordt getoetst met vragen en casuïstiek. De cursussen kunnen altijd en overal gevolgd worden.

De cursussen zijn ontwikkeld voor de apothekersassistent. Voorbeelden, casussen en oefeningen zijn in de context van de apothekerspraktijk opgenomen. Houd hier rekening mee.

Opbouw cursus

Iedere cursus uit het apothekersassistentenpakket bestaat uit twee onderdelen: een kennistoets en een praktijktoets.

  • Kennistoets 
    De kennistoets bestaat uit de leerstof met leerstimulerende vragen. Het maken van de vragen helpt u om de theorie goed te verwerken.
  • Praktijktoets
    De praktijktoets bestaat uit een aantal duidelijke praktijkvoorbeelden, waarover vragen worden gesteld. In dit onderdeel wordt getoetst of u in staat bent om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Kennisvragen worden afgewisseld met praktische vragen.

Abonnement

Een abonnement op dit pakket dient afgesloten te worden voor de gehele apotheek of praktijk.

Kijk voor meer informatie op onze site.