Dentallect logoDentallect is een praktijkeducatiesysteem, dat hoofdzakelijk uit video’s en vragen bestaat. Het is ontwikkeld voor scholing in en rond de tandartspraktijk voor tandartsen, praktijkmanagers, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Dentallect is sinds 2012 actief binnen het onderwijswezen en is ontstaan vanuit de Delftse tandartspraktijk De Tandartsengroep. In de afgelopen jaren heeft Dentallect meer dan 50 specifieke modulen ontwikkeld die alle aspecten van het beroep tandartsassistent omvatten. Momenteel maken in totaal zo’n 2000 cursisten, verdeeld over ruim 100 Nederlandse praktijken, gebruik van deze modulen. Om dit nog beter te faciliteren, heeft Dentallect de stap gezet om als erkende opleider diploma’s te mogen verstrekken.

Klik hier voor het totale cursusoverzicht van Dentallect.

Dentallect tandartsassitentDe behoefte aan gediplomeerde medewerkers is groot. Dit heeft te maken de met toenemende eisen binnen tandartspraktijken. Ook hebben de beroepsorganisaties KNMT en ANT een duidelijk standpunt ingenomen met betrekking tot de borging van de kwaliteit van tandartsassistenten, hun opleidingsniveau en taakdelegatie.

 U kunt Dentallect gebruiken om

  • Kennis van bestaande medewerkers op peil te brengen.
  • Nieuwe assistenten, receptionisten en ander personeel mee op te leiden.
  • Uw praktijk beter te stroomlijnen en het praktijkrendement te verbeteren.
  • Externe toetsing en verslaglegging: aantonen dat personeel een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Ook in het kader van (ISO) certificering
  • Het kwaliteitsniveau van bestaande medewerkers te toetsen. Eventueel kunt u hieraan functionerings- en beloningscriteria koppelen.
  • Nieuwe medewerkers mee te selecteren.

Dentallect MBO 4Nu ook: MBO-4 Tandartsassistent via BBL en 3e leerweg

  • Het studieprogramma bestaat uit een unieke mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars.
  • De video’s zijn doelgericht en zeer beeldend.
  • Het onderwijsprogramma is al geruime tijd in gebruik, geëvalueerd door de ruim 2000 cursisten en daarmee sterk doorontwikkeld.

Door deze mix kan de tandartsassistent in spe veelal studeren op tijden die uitkomen en is reistijd sterk beperkt en kunnen de lessen zo vaak herhaald worden als nodig.

Ga naar dentalmbo.nl voor alle informatie over deze MBO opleiding 

Dentallect is door het Ministerie van Onderwijs officieel erkend voor de opleiding MBO-4 Tandartsassistent

Dentallect is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend om de mbo-4 opleiding Tandartsassistent aan te bieden. Ze mag hiermee diploma’s verstrekken onder de Wet Erkend Beroepsonderwijs (WEB). Het diploma biedt civiele erkenning en de mogelijkheid door te stromen naar het hbo. Dentallect heeft de erkenning verkregen voor 2 opleidingsvarianten, namelijk de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de 3e leerweg. De opleiding is opgebouwd uit een unieke mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars en kent belangrijke deelcertificaten.

Dentallect tandartsassitent 2

Meer weten?

Kijk op onze site www.dentallect.nl of mail ons info@dentallect.nl