Over DOKhDOKh logo
DOKh is de geaccrediteerde kwaliteitsorganisatie die zich richt op verbetering van de kwaliteit van zorg d.m.v. ondersteuning van zorgverleners in de eerstelijn en hun organisatie, met als doel: optimale zorg voor de patiënt.

Op welke wijze?

  • Door het organiseren van onafhankelijke nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn te weten: huisartsen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners, medewerkers van de huisartsenposten en verloskundigen, paramedici: dicht bij huis of op het DOKh-bureau in Alkmaar;DOKh cursussen assistenten
  • Door het beheren van een klachtenregeling voor huisartsen;
  • Door de kwaliteit van werken in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost te bevorderen en op peil houden door ondersteuning te bieden;
  • Door coaching en intervisie voor alle disciplines op aanvraag;
  • Door scholing op maat: open of in-company, mono- of multi-disciplinair.

Klik hier voor het totale cursusaanbod

En:
DOKh heeft als onafhankelijke organisatie van huisartsen in Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam, Gooi-en Vechtstreek) de bevoegdheid accreditatie toe te kennen aan cursussen en trainingen op dit gebied voor na- en bijscholingsactiviteiten.

DOKh is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Financiering vindt plaats uit:

  • abonnementsgelden en inschrijfgelden voor cursussen;
  • sponsors zonder invloed op inhoudelijke zakensubsidies;
  • voor projecten van verzekeraars.