Het Geneesmiddelenbulletin biedt geaccrediteerde CME-toetsen bij artikelen in samenwerking met het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde). De CME-toetsen zijn vanaf het moment van plaatsing gedurende ongeveer één maand gratis te maken. Na deze maand vervalt de mogelijkheid van het gratis maken.geneesmiddelenbulletin

  • Geaccrediteerde toetsvragen bij artikelen.
  • Voor artsen en apothekers.
  • Nascholen wanneer u dat wilt!
  • Automatische deelnameverwerking (GAIA/PE-online)

Wie zijn wij?

De Stichting Geneesmiddelenbulletin geeft een maandblad uit dat is bestemd voor iedereen die genees­mid­delen voorschrijft of aflevert. De inhoud beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van rationele farmacotherapie.

De bruikbaarheid van het Geneesmiddelenbulletin voor de dagelijkse praktijk, het farmacotherapieoverleg (FTO) en het farmacotherapieonderwijs, staat daarbij voorop.

Het streven is om, vooral bij de hoofdartikelen en de be­spreking van nieuwe geneesmiddelen, een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle relevante onderzoeken zodat de lezer hieruit op een transparante wijze conclusies kan trekken. Het Geneesmiddelenbulletin gebruikt deze artikelen als basis voor een ‘Evidence Based Medicine’-benadering. Dit komt de waarde van de verstrekte informa­tie ten goe­de.

Informatie over geneesmiddelen is vooral afkomstig van de farmaceutische industrie.

Lees meer op onze site.