De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

In toenemende mate stellen patiënten vragen over implantologie. Niet alleen aan de tandarts of kaakchirurg, maar ook aan mondhygiënisten en praktijkmedewerkers. Ook nadat een implantologische behandeling is afgerond, zal een patiënt doorgaans retour komen bij een mondhygiënist of praktijkmedewerker. Door nieuwe ontwikkelingen wordt van iedereen in de praktijk een voldoende overzicht van de implantologie verwacht en ook de vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, preventie en reiniging van peri-implantaire gebied.

Wij bieden verschillende cursussen aan w.o.

  • Implantologie. De Hoofdzaak is een nieuwe 2-daagse master class, exclusief voor leden van de NVOI, waarin de stap wordt gemaakt naar een zeer uitgebreide hands-on training op menselijke hoofden (human cadaver heads).
  • Implantologie. Het Overzicht. Deze nieuwe NVOI cursus geeft iedere praktijkmedewerker een uitstekend, breed overzicht van de hedendaagse implantologie in de tandheelkundige praktijk. Deze jaarlijkse, speciaal voor de gehele praktijk – de tandarts, mondhygiënist en praktijkmedewerker – ontworpen cursus geeft een uitstekend overzicht van de hedendaagse implantologie in de tandheelkundige praktijk. Naast een breed overzicht van implantologische mogelijkheden, geeft de cursus vooral ook inzicht in preventie van peri-implantaire ontstekingen en reiniging van het peri-implantaire gebied.
  • Implantologie. Het Fundament is de nieuwe NVOI thema cursus over bot, botsubstituten en augmentaties. Naast presentaties biedt de cursus tevens hands-on training voor tandartsen en kaakchirurgen.
  • De cursus Implantologie Integraal is een leergang voor tandartsen en kaakchirurgen, waarbij aan de hand van simulatiepatiënten wordt getraind in het vervaardigen van integrale behandelplannen.
  • In de 2-daagse vervolgcursus Implantologie. De Verdieping wordt specifieke basisstof betreffende implantologiethema’s gepresenteerd, die als kennis onontbeerlijk is bij het implantologisch handelen.
  • Centraal binnen de cursus Implantologie. Het Vervolg staat de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject nadat bij hen implantaten en/of daarop geplaatste suprastructuren zijn geplaatst.