Op de site van KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) vindt u allerlei algemene informatie voor patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers.

Ook treft u hier het Actuele overzicht Cursusaanbod aan met alle beschikbare geaccrediteerde cursussen voor Doktersassistenten.Kabiz 150x86 2

Een greep uit het aanbod

 • Digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen en consulteren met zorg
 • Voor jezelf opkomen
 • Hechttechnieken
 • SOA spreekuur in de huisartsenpraktijk
 • Zwachtel scholing
 • Kleine kwalen
 • Ik ga op reis en neem mee
 • Reanimatie, van levensbelang
 • Workshop Hygiëne en Infectiepreventie in de Huisartsenpraktijk
 • Omgaan met lastige mensen
 • Basistraining Triage
 • Brandwondenonderwijs
 • Hechten
 • Alcohol en Drugs
 • Wormen en ander gespuis

Meer over KABIZ

KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg– voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega’s, werkgevers en zorgverzekeraars. Zij kunnen het Register Raadplegen​ en controleren of de professional een kwaliteitsregistratie heeft en daarmee voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Ook voor organisaties en instellingen is een kwaliteitsregistratie van werknemers een middel om naar buiten toe kenbaar te maken dat er continu wordt gewerkt aan kwaliteit.

Geregistreerden beschikken over een eigen digitaal portfolio. Hierin worden Deskundigheidsbevorderende activiteiten bijgehouden. Door middel van herregistratie wordt aangetoond dat er kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria.

De aangesloten beroepsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroep. Meer informatie over de kwaliteitscriteria is te vinden via de informatie op de beroepenpagina’s.