In de afgelopen zeventien jaar hebben al tienduizenden medische professionals naar volle tevredenheid opleidingen afgerond bij OSG. Onze cursussen worden gegeven door de beste vakdocenten die theoretische kennis en ervaringen uit de praktijk op kundige en enthousiaste wijze combineren. Alle cursussen zijn geaccrediteerd bij de daarvoor geldende medische beroepsorganisaties. 

In de loop der jaren heeft OSG haar cursusaanbod sterk uitgebreid. OSG biedt nu vele cursussen en trainingen aan voor hoofdzakelijk medische beroepsgroepen. Tot de klanten van OSG mogen, naast individuele cursisten, ook vele (academische) ziekenhuizen gerekend worden. Ook huisartsenpraktijken, huisartsenposten, revalidatiecentra, ambulancediensten en brandweerkorpsen vormen een belangrijke doelgroep van OSG. De groep individuele cursisten bestaat uit onder andere medisch specialisten, huisartsen, revalidatieartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en doktersassistent.

De opleidingen zijn verdeeld in vijf hoofdgroepen:

 • Reanimatieonderwijs aan medische professionals
  Cursussen binnen het onderdeel Reanimatie zijn bij OSG veelgevraagd. Het opleidingsinstituut biedt een ruim aanbod van reanimatiecursussen op verschillende niveaus aan.
  Lees verder
 • Spoedeisende Geneeskunde
  In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft OSG een cursus Spoed ABCDE ontwikkeld. De cursus Spoed ABCDE leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek.
  Lees verder
 • Instructeurscursussen
  Instructeurs die verder willen groeien komen bij OSG terecht. Het opleidingsinstituut biedt instructeurscursussen op verschillende niveaus en voor tal van opleidingen. Persoonlijke aandacht gedurende de cursus draagt bij aan het zelfvertrouwen om als instructeur op te treden.
  Lees verder
 • Specialisaties
  Opleidingsinstituut OSG speelt in op de actualiteit. Dit doet OSG door cursussen aan te bieden die raakvlakken hebben met medische aspecten en medische hulpverlening. Door het gevarieerde cursusaanbod kunnen doelgroepen worden bediend op een voor hun specifiek werkterrein.
  Lees verder
 • Opleiding tot Doktersassistent
  Deze verkorte opleiding leidt binnen één jaar op tot doktersassistent (MBO niveau 4). De opleiding Doktersassistent wordt verzorgd door ervaren docenten en praktijkbegeleiders.
  Lees verder

Naast het aanbod van cursussen biedt OSG ook hosting en zaalverhuur aan.

Vragen

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.