WOUW Trainingen biedt trainingen op het gebied van Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor professionals (en vrijwilligers) van diverse beroepsgroepen zoals Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Onderwijs, (School-) Maatschappelijk Werk, Ziekenhuizen, Praktijken voor Tandheelkunde, Huisartsenposten, Jeugd(gezondheids-)zorg, Jeugdhulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin, medewerkers WMO, Woningcorporaties, Mediationbureaus, Vrijwilligersorganisaties e.a.WOUW trainingen

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. De hierna volgende trainingen, workshops bieden professionals (of vrijwilligers) ondersteuning in hun handelen.

Trainingen en Workshops

 • ‘Signaleren…wat nu?’ 4 dagdelen
  Hoe signaleer ik? Waar let ik op? Wat zijn zoal signalen en gevolgen? Wat zijn mijn valkuilen? Hoe maak ik signalen bespreekbaar?
 • ‘Meldcode…wat nu?’ voor Aandachtsfunctionarissen 4 dagdelen
  Een procesmatige training gericht op implementatie binnen uw eigen organisatie. Gaandeweg de training wordt een ‘plan van aandacht’ geschreven en gepresenteerd.
 • ‘Omgaan met de Meldcode in Vrijwilligersorganisaties’ voor Contactpersonen HG/KM 3 dagdelen
  Deels procesmatig, deels inhoudelijk, voor bestuursleden en coördinatoren
 • ‘Train de Trainer ‘Signaleren …wat nu?’ 4 dagdelen
  Deze training leidt ter zake kundige professionals op om binnen hun eigen organisatie medewerkers te trainen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deelnemers krijgen veel handvatten, werkvormen, informatie en kennis aangereikt tijdens deze training.
 • ‘Meldcode en Verwijsindex’ 1 dagdeel
  Hoe werkt de Meldcode? Wat wordt van mij verwacht als professional? Actuele cijfers en benodigde informatie Oefenen met de stappen met eigen praktijksituaties.
 • ‘Voeren van lastige gesprekken’ met ouders en/of kinderen 1-2 dagdelen
  Bespreekbaar maken van signalen, oefenen in gespreksvoering, al of niet met een trainingsacteur en afgewisseld met theorieën over communicatieprocessen.
 • ‘Eergerelateerd geweld 1 dagdeel’
  Wat is eer? Overeenkomsten en verschillen tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. De meldcode en (vermoedens van) eergerelateerd geweld.
 • ‘Vrouwelijke Genitale Verminking’ ca. 1,5 uur
  Deze workshop wordt i.s.m. het CJG Rotterdam Rijnmond gratis aangeboden voor alle geïnteresseerden, samen met een ervaringsdeskundige.

Meer weten?

Voor overige trainingen in het kader van omgaan met agressie, communicatiestijlen, ouderbetrokkenheid, het schrijven van ouderbeleidsplannen en opvoedingsondersteuning verwijzen we u graag naar de website. Als u vragen heeft, kunt U contact opnemen met José van de Wouw, bel 06-31643721 of email naar info@wouwtrainingen.

 

Note: Certificaat of Bewijs van Deelname voor alle meerdaagse trainingen wordt een certificaat verstrekt. Op verzoek wordt voor de workshops een Bewijs van Deelname gegeven.