De Nederlandse Assistenten Site

Dierenartsassistent paraveteriniar

In een dierenartspraktijk assisteert de dierenartsassistent paraveterinair vooral op het medische vlak en veel minder bij administratieve zaken

De dierenartsassistent is verantwoordelijk voor de ontvangst en begeleiding van klanten, geeft voorlichting aan hen en heeft een belangrijke taak in het geruststellen of troosten van mensen die met een ziek huisdier komen. De dierenartsassistent wordt ook weleens het ”visitekaartje van de praktijk genoemd.

Rechterhand van de Dierenarts

Vanzelfsprekend weet een dierenartsassistent alles over de verzorging van dieren en kan vaak aan hun gedrag al afleiden wat het dier mankeert. De assistent is degene die binnen de praktijk de afspraken maakt en telefonische vragen beantwoord zover de verantwoordelijkheid dit toe laat. Er is ook kennis nodig van wat bepaalde ingrepen bij dieren precies inhouden, worden van elk dier de medische gegevens bijgehouden en als het dier geneesmiddelen nodig heeft verstrekt de assistent die uit de eigen apotheek. Dat betekent dat van alle geneesmiddelen voldoende op voorraad is en dat er eventueel nieuwe bestellingen worden gedaan. Dit alles in overleg met de dierenarts. Daarnaast zijn er ondersteunende taken bij ingrepen bij dieren, zoals het toedienen van geneesmiddelen bij een dier, het begeleiden van de anesthesie, het assisteren bij operaties en het maken van röntgenfoto’s. Paraveterinairen mogen volgens de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde een aantal handelingen verrichten onder verwijzing dan wel op aanwijzing, onder controle of leiding van een dierenarts, bijvoorbeeld een plaatselijke verdoving of narcosemiddel per inhalatie toedienen, of een recovery-patiënt verzorgen. Ten slotte draagt de dierenartsassistent ook zorg voor de apparatuur en de behandel- en operatiekamers. Uiteindelijk is dierenartsassistent de rechterhand van de dierenarts aan wie hij verantwoordelijk werk moet kunnen uitbesteden.

Het is afwisselend werk, je weet eigenlijk nooit precies wat er op de dag gaat gebeuren, want er komen natuurlijk ook wel eens spoedgevallen binnen.

Welke vakken krijg je in de opleiding?

Een dierenartsassistent paraveterinair in opleiding leert vakken als

 • anatomie, fysiologie en pathologie;
 • instrumentenleer, desinfectie en pathologie;
 • algemene assistentie en ziekenverzorging;
 • zoötechniek en gezondheidsleer;
 • laboratoriumwerkzaamheden;
 • radiologie;
 • eerste hulp;
 • algemene en plaatselijke verdoving;
 • beheren medicijnen.

De paraveterinair in de praktijk voor landbouwhuisdieren dient niet verward te worden met de dierenartsassistent(e) zonder paraveterinaire bevoegdheid. De laatste verricht in dit soort praktijken namelijk hoofdzakelijk receptie- en coördinerende werkzaamheden. Gegeven de omvang van de praktijken kan het echter voorkomen dat de dierenartsassistent met paraveterinaire bevoegdheid ook enige coördinerende werkzaamheden verricht.

Wat zijn de taken van een dierenartsassistent paraveterinair?

Je gaat straks aan het werk als dierenartsassistent paraveterinair. Dat wil zeggen dat je in een dierenartsenpraktijk vooral assisteert op het medische vlak en veel minder bij administratieve zaken.

 • Jij bent straks verantwoordelijk voor de ontvangst en begeleiding van klanten. 
 • Je begeleidt de dieren en je geeft voorlichting aan hun baasjes. 
 • Vanzelfsprekend weet je alles over de verzorging van dieren en je kunt vaak aan hun gedrag al afleiden wat het dier mankeert. 
 • Jij bent binnen de praktijk degene die de afspraken maakt. Daarom moet je bijvoorbeeld weten wat bepaalde ingrepen bij dieren precies inhouden. 
 • Verder hou je van elk dier de medische gegevens bij en als het dier geneesmiddelen nodig heeft, verstrek jij die uit de eigen apotheek. Deze apotheek zul jij moeten beheren. Dat betekent dat je er voor zorgt dat van alle geneesmiddelen voldoende op voorraad is en dat je eventueel nieuwe bestellingen doet. Dit werk doe je in overleg met de dierenarts, maar jij voert het uit. 
 • Daarnaast heb je ondersteunende taken bij ingrepen bij dieren. Zo kun je geneesmiddelen toedienen bij een dier, moet je de anesthesie begeleiden, assisteer je bij operaties en maak je röntgenfoto’s. 
 • Ten slotte draag je zorg voor de apparatuur en de behandel- en operatiekamers. Uiteindelijk ben jij de rechterhand van de dierenarts aan wie hij verantwoordelijk werk moet kunnen uitbesteden, met de dierenartsassistent(e) zonder paraveterinaire bevoegdheid. De laatste verricht in dit soort praktijken namelijk hoofdzakelijk receptie- en coördinerende werkzaamheden. Gegeven de omvang van de praktijken kan het echter voorkomen dat de dierenartsassistent met paraveterinaire bevoegdheid ook enige coördinerende werkzaamheden verricht.

Wil je werk maken van je liefde voor dieren?

En vind je het leuk om te helpen bij het beter maken van dieren, maar je ook bezig te houden met de begeleiding van hun baasjes? Vind je het interessant om te zien hoe een dier in elkaar zit? Dan is de opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair iets voor jou. Wist je dat je als Paraveterinair assistent veel meer mag doen dan alleen het assisteren van de dierenarts? Bepaalde handelingen mag je zelfstandig uitvoeren, zoals hechtingen verwijderen, nagels knippen en het schoonmaken en verbinden van wonden.

Bron: Aeres MBO.nl  Loi.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie