Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Dronten, Almere en Wageningen. Elke faculteit deelt dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen profiel en identiteit. Aeres Hogeschool is ontstaan uit de fusie tussen Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten en Stoas Hogeschool. Aeres Hogeschool is onderdeel van de Aeres Groep.

Talent voor groei, dat is waar wij voor staan. Onze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen.

Faculteit Dronten
De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 1950 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen. Aeres Hogeschool beschikt in Dronten over een campus met studentenhuisvesting en praktijkfaciliteiten. Van de 1800 studenten volgen de meesten hier een studie in voltijd. Daarnaast volgen 150 studenten deeltijdonderwijs en zijn er 210 internationale studenten. De praktijk vinden wij belangrijk en dat staat centraal. Onze faculteit in Dronten heeft nauwe banden met het bedrijfsleven en we werken samen met het Aeres Praktijkcentrum Dronten, dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Het Aeres Praktijkcentrum leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector.

Diverse opleidingen zijn mogelijk, waaronder: