Binnen de Academie Health Care worden studenten opgeleid tot HBO bachelor verpleegkundige en cursisten tot praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Er zijn drie opleidingsvarianten voor de functie praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige. De variant waar je voor in aanmerking komt is afhankelijk van je vooropleiding. 

De academie krijgt vorm vanuit een enthousiast en gedreven team met professionals.  Deze professionals zijn naast hun werk als docent, ieder vanuit een eigen expertise tevens inzetbaar als  trainer, coach, supervisor en onderzoeker. Vaak naar aanleiding van vragen vanuit diverse zorginstellingen. In de afgelopen jaren hebben wij op deze wijze  succesvol samengewerkt met allerlei organisaties binnen de gezondheidszorg en hen onze diensten kunnen aanbieden. Voorbeelden daarvan zijn implementatie van het NSM in verschillende instellingen, training zorg en spiritualiteit, training voor het werken vanuit zelfsturende teams,  intervisietrajecten, het opleiden van POH cursisten en cursisten ouderenzorg in de 1e lijn. De kracht van de afdeling Health Care zijn de korte lijnen, duidelijke resultaten en een een betrouwbare samenwerkingspartner.

De Academie Health Care wil het opleiden, trainen en onderzoeken binnen verder ontwikkelen, zodat wij studenten, cursisten en werkers uit het veld blijvend inspirerend, persoonlijk betrokken en toekomstgerichte kennis en vaardigheden aanbieden waarmee zij als goed toegeruste professional het werkveld kunnen ondersteunen en versterken.

De Academie wil hiermee aansluiten op het  ‘levenslang’ leren en het blijvend ontwikkelen van essentiële kennis. Deze kennisontwikkeling richt zich daarbij op het beantwoorden van de vragen die in de beroepspraktijk bij de zorgprofessionals leven. Heeft u daarom een gerichte vraag in uw zorgorganisatie of wilt u naar aanleiding van het bovenstaande eens verder praten over de mogelijkheden van een samenwerking? Neem dan contact op met de Academie Health Care via tel. (038) 425 55 42 of per mail info@viaa.nl.