Het groene onderwijs leid je op voor een groene toekomst!
De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, een duurzame circulaire economie, natuur en onze groene omgeving vraagt om nieuwe kennis en goed opgeleide mensen.

Groen onderwijs is er vanaf het vmbo tot aan universitair onderwijs. Voor jong en oud, in de stad en in de regio.

  • Op het vmbo-groen ga je als leerling actief aan de slag met planten, dieren, voeding, natuur en de groene leefomgeving.
  • Het Groene Lyceum is een verkorte leerlijn vmbo-mbo, voor iedereen die wil doorstromen naar het hbo maar óók praktijkgericht bezig willen zijn.
  • Het mbo-groen leidt je op voor de brede groene sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land.
  • Hoger onderwijs kun je volgen bij vier hbo-instellingen en Wageningen Universiteit.
  • En daarna zijn er tijdens je loopbaan zijn er veel mogelijkheden om een leven lang te blijven leren.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) draagt bij aan de inhoudelijke kant van het groene onderwijs, voor AOC’s, Hogescholen en Wageningen Universiteit. Deze gouden driehoek: ‘onderzoek & onderwijs – ondernemers – overheid’, bewijst zich al jaren als een krachtige en onmisbare verbinding.

Het groene onderwijs valt onder de reguliere wetten van het Nederlandse onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).