Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam.

Uitgelichte opleiding

Doktersassistent
De doktersassistent assisteert een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, de behandeling van patiënten en administratie. Je moet zorgvuldig werken, of het nu om onderzoek gaat of om het bijhouden van de administratie. De doktersassistent heeft veel contact met patiënten, zowel telefonisch als oog-in-oog. Jij ontvangt patiënten en stelt ze gerust. De doktersassistent werkt in een huisartsenpraktijk, op een huisartsenpost, een polikliniek van een ziekenhuis, op specialistische afdelingen van een ziekenhuis, een gezondheidscentrum, jeugdgezondheidszorg, bloedtransfusiedienst, laboratorium of in de sociale gezondheidszorg. Je hebt een brede kennis van ziektebeelden, verduidelijkt de hulpvraag van patiënten en schat de urgentie in. De doktersassistent mag in opdracht van een zelfstandig bevoegd beroepsbeoefenaar (arts) en onder voorwaarden, zelfstandig medisch technische handelingen uitvoeren. Hiervoor heeft de doktersassistent vaak een eigen spreekuur en voert hij routineonderzoeken uit. Lees verder …