80 jaar ervaring in afstandsonderwijs

De NHA is één van de grootste scholen voor thuiscursussen en -opleidingen van Nederland. In de afgelopen 80 jaar volgden naar schatting meer dan 2.000.000 cursisten onze gedegen cursussen en opleidingen. Zij kozen voor onze beproefde onderwijsmethode en de optimale prijs/kwaliteit-verhouding.
De NHA is opgericht door een onderwijzer, die het onderwijs betaalbaar en bereikbaar wilde maken voor iedereen. Hoge kwaliteit tegen laag lesgeld, dat is de missie van de NHA. Wij bieden diverse onderwijs mogelijkheden voor Apothekersassistent, Assistent Drogist, Dierenartsassistent, Doktersassistent, Medisch Secretaresse, Onderwijsassistent, Tandartsassistent, Voedingsassistent.

Erkenning door het ministerie van onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider ERKEND op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) op het gebied van vmbo, havo en vwo onderwijs. Tevens heeft de Minister van OC&W alle MBO opleidingen van de NHA ERKEND op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de HBO Bacheloropleiding ERKEND op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek).

Dit betekent dat de NHA erkende MBO-diploma’s en HBO-bachelor-getuigschriften mag uitgeven. Deze hebben dezelfde waarde als diploma’s van bekostigde onderwijsinstellingen. De MBO-opleidingen en HBO Bachelor staan geregistreerd in respectievelijk het CREBO en het CROHO.

Deze hoge kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist, wordt ook toegepast op alle (beroeps)cursussen. NHA werkt samen met erkende exameninstanties en leidt op voor de erkende diploma’s van NIMA, NEMAS, Associatie, SVM, CITO, CCV, SVH, SEA enzovoort. Hiermee voldoet het onderwijs van de NHA aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Vragen?

Bel 077 30 67 000 of mail ons via het contactformulier.