Ben jij die gemotiveerde volwassene die wil kiezen voor het mooie en verantwoordelijke beroep Doktersassistent en zich wil laten omscholen?

Dat kan bij OSG-VvAA!

In het kort

 • Derde leerweg MBO-4 opleiding
 • Dag- of avondopleiding: één dag of twee avonden contactonderwijs per week en verder thuisstudie en stage dagen
 • Diploma binnen 1 jaar
 • Erkende opleiding
 • Toelating: minimaal een VMBO-T/MAVO-D met Engels of vergelijkbare opleiding

Schrijf jezelf direct in!

Inhoud opleiding

Vakken die gegeven worden zijn onder meer:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie
 • Triage
 • Medische terminologie
 • Voorlichting
 • Geneesmiddelenleer
 • Instrumentenkennis
 • Medisch-technische vaardigheden
 • Wondverzorging
 • Methodiek
 • Management.

OSG-VvAA heeft – met een team van deskundigen – deze compacte opleiding ontwikkeld waardoor het diploma binnen één jaar kan worden behaald. Dit diploma is erkend door het Ministerie van OCW.
Er kan gekozen worden voor een dag- of een avond opleiding: één dag of twee avonden contactonderwijs per week en verder thuisstudie en stage dagen. Naast de theorie staan praktijk en het leren van vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn, centraal. Er wordt gewerkt met docenten die nog dagelijks in de praktijk actief zijn.

Voor het verkrijgen van het diploma heeft de overheid ook eisen opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zullen eveneens gedurende contacturen behandeld worden.

Leerdoelen

Het ontwikkelen, beheersen en uitvoeren van kerntaken, werkprocessen en competenties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functie als doktersassistent. Het beroep van doktersassistent heeft een aantal kerntaken, dit zijn kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Daaruit kan worden afgeleid welke eisen het beroep stelt. Bij elke kerntaak worden werkprocessen beschreven die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. Een werkproces is een bundeling van beroepshandelingen: het heeft een begin en een eind en leidt tot een resultaat. Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heeft u bepaalde competenties nodig. De doktersassistent dient deze te beheersen.

Lees verder op onze site.

Wie is OSG-VvAA?

Opleidingsinstituut OSG-VvAA is in 2001 gestart met het aanbieden van opleidingen binnen de spoedeisende geneeskunde. OSG staat voor Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde. De letters VvAA verwijzen naar het moederbedrijf van het opleidingsinstituut: OSG is opgericht vanuit de Vereniging van Artsen-Automobilisten. VvAA is één van de grotere verzekeraars in Nederland en een allround verzekeraar speciaal gericht op personen werkzaam in de zorg.

OSG-VvAA biedt diverse cursussen en opleidingen aan voor hoofdzakelijk medische beroepsgroepen. Tot de klanten van OSG mogen, naast individuele cursisten, ook vele (academische) ziekenhuizen gerekend worden. Ook huisartsenpraktijken, huisartsenposten, revalidatiecentra, ambulancediensten en brandweerkorpsen vormen een belangrijke doelgroep van OSG-VvAA. De groep individuele cursisten bestaat uit onder andere medisch specialisten, huisartsen, revalidatieartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en doktersassistent. Kijk hier voor ons complete aanbod.

Vragen

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.