De Nederlandse Assistenten Site

Stagetips

Hieronder vind je meer informatie over stagelopen bij bedrijven en instellingen in Nederland. Er zijn diverse aspecten waar je rekening mee moet houden. Dit zijn o.a. de soorten stages het stagecontract en je sociale zekerheid.

Soorten stages

 1. Kennismakingsstage In het propedeusejaar kiezen sommige opleidingen voor een al dan niet verplichte oriëntatiestage van enkele weken tot enkele maanden. Deze stage is in het leven geroepen om studenten in hun eerste jaar te laten zien wat voor werk ze na hun studie kunnen gaan doen. Bovendien gaan studenten dankzij een kennismakingsstage met praktijkervaring hun studie in, waardoor ze anders naar de materie kunnen kijken. Deze stage bestaat voornamelijk uit meelopen, vragen stellen en enkele lichte taken vervullen.
 2. Werkervaringsstage In het derde jaar van de meeste opleidingen moeten studenten een stageperiode van enkele maanden tot een jaar vervullen. Hierin wordt een student bij een bedrijf geplaatst, waarbij wordt bekeken of de kennis en vaardigheden uit de opleiding in de praktijk kunnen worden toegepast. De nadruk hierbij ligt op zelfstandig werken en het vertalen van de materie naar praktijkgevallen.
 3. Afstudeeropdracht De afstudeeropdracht is de meest gevreesde stage, omdat deze opdracht zwaar meetelt voor de eindbeoordeling. Het is een praktijkgerichte opdracht, meestal specifiek opgesteld door een bedrijf of organisatie. De opdracht kan variëren van een marktonderzoek tot aan het opstellen van een advies.
 4. Onderzoeksstage Soms kunnen studenten buiten de -vaak technische- opleiding om een omvangrijk, gedetailleerd en specifiek onderzoek doen. Vanwege de intensiviteit wordt de stage vaak gebruikt als afstudeeronderzoek.
 5. Buitenlandstage Stages in het buitenland zijn razend populair. Veel opleidingen houden daar vaak al rekening mee en bieden studenten diverse mogelijkheden op een paar maanden tot een jaar naar het buitenland te gaan en bij een bedrijf of organisatie aan de slag te gaan.

Het stagecontract

Zodra je een stageplaats hebt gevonden en je stagebegeleider op school het bedrijf of de instelling heeft goedgekeurd, wordt het tijd voor het stagecontract. Hierin moeten de volgende punten aan de orde komen.

 • Wanneer begint je stage en hoe lang blijf je?
 • Hoeveel uren moet je per week werken?
 • Hoeveel vakantiedagen krijg je?
 • Wat gebeurt er als je ziek wordt?
 • Krijg je dan nog wel uitbetaald?
 • Wat moet je doen als er problemen zijn binnen het bedrijf? —
 • Bij wie kun je terecht?
 • Wat gebeurt er als je stage is afgelopen?
 • Wat zijn je taken en bevoegdheden?
 • Vraag altijd om een duidelijke taakomschrijving! (Veelal staat dit ook in de stage-omschrijving van de bedrijven.
 • Wat is je rechtspositie?
 • Ben je direct verantwoordelijk voor je werk of neemt het bedrijf dat op zich?
 • Wat zijn de voorschriften van de organisatie?
 • Heb je als stagiair een geheimhoudingsplicht?
 • Hoe zit het met aansprakelijkheid?
 • Wie is je begeleider? En kan je daar altijd terecht?
 • Krijg je een stagevergoeding? En hoeveel is dat? Laat het optekenen!
 • Krijg je reiskostenvergoeding? Niet verplicht, wel gebruikelijk bij langere afstanden.

Sociale zekerheid

Als stagiair(e) krijg je natuurlijk ook te maken met sociale zekerheid. Je neemt een aparte positie in, dus moet je goed weten wat je rechten en plichten zijn. Wat gebeurt er als je ziek wordt? En hoe zit het bijvoorbeeld met belastingen?

Ziekte

Zolang je een financiële beloning krijgt voor je werk als stagiair, krijg je ook doorbetaald bij ziekte. Zolang je ziek bent, houd je 70% van het loon dat je verdiende. Dit is het geval totdat je een jaar ziek bent. Als je verzekerd bent voor de Ziektewet, ben je dat ook voor het Ziekenfonds. Je ziektekosten worden dan voor je vergoed door het bedrijf waar je stage loopt. Zorg wel dat je ingeschreven staat via het stagebedrijf en meld je op tijd af. Je moet niets veranderen als je particulier verzekerd bent en je stage korter duurt dan drie maanden. Je kunt dan wel een deel van je betaalde ziekenfondspremie terugkrijgen van het ziekenfonds.

Werkloosheidswet (WW)

Stagiairs zijn niet verzekerd voor de WW. Alleen als je een volwaardig loon met je stage verdiende, kun je hiervoor in aanmerking komen.

Belasting

Wie verdient met zijn stage, is verzekerd en moet dus ook premies en belastingen betalen. Meer informatie hierover vind je bij de Belastingdienst.

Studiefinanciering en kinderbijslag

Als je geld verdient met je stage kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering of de kinderbijslag die je ouders voor je krijgen. Kijk even goed na wat je precies mag bijverdienen en zorg dat je op de hoogte bent van de sancties die worden opgelegd als je teveel hebt verdiend.

Meer stagetips

www.stagemarkt.nl – MBO
www.stagemax.nl – HBO/WO
www.stage.nl – MBO/HBO/WO – ook buitenlandse stages
www.stageplaza.nl – MBO/HBO/WO
www.stagehuis.nl – buitenlandse stages
www.stagemotor.nl – MBO/HBO/WO

Klik hier voor het toevoegen van een stageplaats.

Als je een stageplaats zoekt, kun je je hier aanmelden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie