De Nederlandse Assistenten Site

Tandartsassistent

Als tandartsassistent werk je onder leiding van een tandarts of tandartsspecialist

Je assisteert hen bij het doen van onderzoek en bij de behandeling van cliënten of patiënten. Kunnen luisteren en kinderen en volwassenen die bang zijn voor de tandarts gerust kunnen stellen zijn in dit beroep handige eigenschappen. Je moet goed met allerlei verschillende mensen overweg kunnen, want dagelijks krijg je met patiënten van alle leeftijden en met verschillende achtergronden te maken. Je moet goed onder woorden kunnen brengen wat je bedoelt en geduldig kunnen luisteren. Kinderen en volwassenen die bang zijn voor de tandarts weet je gerust te stellen. Je moet nauwkeurig en handig kunnen werken wanneer je de tandarts assisteert aan de stoel.

Kortom, wat je nodig hebt is

 • een goede omgang met mensen
 • nauwkeurige werkwijze

Er worden dagelijks heel wat mensen aan de tand gevoeld. Op al deze werkplekken kun jij na of zelfs al tijdens de opleiding terecht.

Je werkt in een tandartspraktijk bij een zelfstandig gevestigde tandarts, bij een orthodontist (specialist die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het gebit), bij de jeugdtandverzorging, op de afdeling mond- en kaakchirurgie van een ziekenhuis of in het tandheelkundig centrum van een kazerne. Als assistent bij de jeugdtandverzorging reis je in de regio.(Door de opkomst van vaste centra komt dit niet veel meer voor.)

Doorgaans heb je vaste kantoortijden, maar bij spoedgevallen assisteer je soms buiten werktijden of in het weekend, afhankelijk van de afspraken die je daarover maakt met je werkgever.

Je kunt in een tandartspraktijk, tandheelkundig centrum of in een tandarts-specialistenpraktijk gaan werken.

Mogelijke instellingen

 • tandartspraktijk
 • tandheelkundig centrum
 • tandarts- specialistenpraktijk

Is er werk?

Wist u dat de werkgelegenheid voor tandartsassistenten in de toekomst uitstekend is?

 • aantal tandartspraktijken in Nederland ± 5.500
 • aantal tandartsassistenten werkzaam ± 17.000, waarvan preventieassistente ± 2.000
 • behoefte aan assistenten in de komende jaren ± 18.500, waarvan preventieassistente ± 3.000 – 4.000
 • gemiddeld aantal jaren dat een tandartsassistente werkzaam is 15
 • jaarlijkse behoefte aan nieuwe instroom ± 1.250

Bron: Stichting Fonds Tandartsassistenten

Eisen toelating en mogelijke opleidingen

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. Er zijn verschillende mogelijkheden om een erkend mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Of je nu schoolverlater of herintreder bent, graag op school leert of liever in de praktijk: er is voor elk wat wils.

Je hebt toegang tot de opleiding (zowel bij een particuliere onderwijsinstelling als bij een ROC) als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen: VMBO, VBO, MAVO, van 3 naar 4 HAVO/VWO

Heb je een VBO-diploma? Dan is het zowel voor toelating bij particuliere onderwijsinstelling als bij een ROC wenselijk dat je ten minste drie vakken op C-niveau (waaronder Nederlands en één van de exacte vakken) en de overige vakken op B-niveau hebt behaald. Heb je een MAVO-diploma? Dan is het bij de meeste ROC’s en particuliere onderwijsinstellingen wenselijk dat je één van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie in je pakket hebt. Als je nu op het VMBO zit, kun je met elke van de vier sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw worden toegelaten. Je hebt dan één van de volgende leerwegen nodig: de theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk om de opleiding versneld te volgen, waardoor je hem in twee jaar kunt afronden. Deze versnelde opleiding is meestal alleen mogelijk als je in het bezit bent van een HAVO-diploma met scheikunde of een overgangsbewijs van 4 naar 5 VWO.

Je kan kiezen voor een BOL (Beroepsopleidende leerweg) – ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd – wordt voornamelijk gevolgd door jonge studenten die direct uit het voortgezet onderwijs de mbo-opleiding gaan volgen. De BOL-leerweg bestaat uit een praktijkdeel van minimaal 20% en maximaal 60%. Het praktijkdeel wordt stage genoemd en een leerling kan daarvoor terecht bij een erkend leerbedrijf. Het vak van tandartsassistent is populair: het aantal tandartsassistenten dat via de BOL het mbo-diploma behaalt, groeit en zal naar verwachting blijven groeien. Je kan ook kiezen voor BBL (Beroepsbegeleidende leerweg). De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent kan dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.

Al ervaring of certificaat?

Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding een mbo-diploma tandartsassistent te behalen (Academie Tandartsenpraktijk). Als je al over werkervaring beschikt, kan je je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC. Ook kun je kiezen voor Zelfstudievarianten. Bij de crebo-erkende commerciële opleidingsinstituten (LOI en Scheidegger) wordt hoofdzakelijk zelfstandig gestudeerd. Dit vergt discipline en zelfstandigheid van de assistent. Er zijn wel verplichte praktijkdagen en de leerling loopt stage. LOI biedt ook een meer klassikale variant. Lees verder op KNMT.nl

Veranderende eisen vanaf 1 september 2018

De KNMT vindt dat vanaf 1 september 2018 nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent. Als een werkgever na 1 september 2018 nieuw assisterend personeel wil aantrekken dan kan een werkgever kiezen voor de volgende opties:

 1. een tandartsassistent met mbo-diploma Tandartsassistent;
 2. een ongediplomeerde tandartsassistent uit de al werkende groep tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018; Voor deze groep geldt wel dat men niet langer dan 2 jaar geleden werkzaam moet zijn geweest in de tandheelkundige praktijk. Als men na die 2 jaar opnieuw aan het werk wil als tandartsassistent, dan zal men moeten beschikken over een mbo-diploma Tandartsassistent.
 3. een ongediplomeerde tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent.

Lees verder op KNMT.nl

Lees meer over dit beroep op: youchooz.nl

Een korte uitleg over de verschillen tussen de diverse beroepen binnen de tandheelkundige zorg

De Tandartsassistent is tijdens de tandheelkundige behandeling de rechterhand van de tandarts, zoals: • Voorbereiding tandheelkundige behandeling • Röntgenfoto’s maken • Verdoving geven • Cofferdam aanleggen voor vullingen (rubber beschermingslapje) • Maken en plaatsen tijdelijke kronen • Tandarts assisteren aan de stoel.

Na het behalen van je tandartsassistente diploma kun je leren voor preventie assistent (preventie en mondhygiëne). Preventie en mondhygiëne richt zich op het voorkomen van tandheelkundige problemen.

De Preventie Assistent werkt in eigen behandelkamer. Zij heeft een aanvullende opleiding gevolgd. Bij een goede mondgezondheid geeft zij preventieve behandelingen, zoals: • Mondhygiënische instructie voor volwassenen • Tandsteen en aanslag verwijderen • Sealen van net doorgebroken kiezen • Poetsles voor kinderen • Bleken.

De Paro Preventie Assistent heeft een bijzonder specialisme. Zij heeft een aanvullende opleiding naast de Preventie Assistent gevolgd op het gebied van parodontitis (ontstoken tandvlees). De Paro Preventie Assistent begeleidt de patiënt naar een gezondere mond. Zo kan zij o.a.: • Diepte van pockets in het tandvlees meten • Tandsteen verwijderen dat onder het tandvlees heeft gehecht • Tanden polijsten • Voorlichting en instructie geven voor goede mondhygiëne

De Mondhygiënist is een paramedicus. Na een vierjarige HBO-opleiding richt de mondhygiënist zich als specialist op patiënten met parodontitis. Deze mondziekte is een ernstige bedreiging voor het gebit en de algemene gezondheid. De mondhygiënist: • Is een zelfstandige behandelaar • Stelt diagnoses bij ziekten in de mond • Geeft voorlichting over de behandeling • Geeft zo nodig verdoving • Verwijderd tandsteen uit diepte pockets • Polijst het gebit • Adviseert over preventie • Vult eventueel gaatjes.

Een vrij nieuwe functie is die van Praktijkmanager. Met praktijkmanager (ook wel manager tandartsenzorg genoemd) wordt een medewerker op HBO-niveau bedoeld die tandartsen, praktijken faciliteert om hun primaire taak optimaal te vervullen in een samenwerkingsverband. Veelal heeft de praktijkmanager een HBO-opleiding doorlopen op het gebied van management en organisatie, maar de functie wordt ook ingevuld door managers met een andere achtergrond. Als praktijkmanager zorg je ervoor dat iedereen zo optimaal mogelijk zijn werk kan doen. Achter de schermen ben je de hele dag bezig met onder andere administratie, planning, personeelsbeleid, inkoopbeleid, websitebeheer, marketing en PR, het organiseren van acties en ga zo maar door… Voor alle vragen omtrent de praktijkvoering kun je bij de manager terecht.