De Nederlandse Assistenten Site

Verenigingen

Alle richtingen

 •  

Alle provincies

 •  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Verenigingen voor Assistenten

  Er zijn voor allerlei assistenten verenigingen, die vaak landelijk zijn georganiseerd en opkomen voor de belangen van de assistenten. In de rubriek Verenigingen kunt u makkelijk de verschillende verenigingen vinden, omdat wij een onderverdeling hebben gemaakt en u met filters heel handig de verenigingen kunt vinden die bij een bepaalde assistent horen. Elke vereniging behartigt de belangen van een bepaalde doelgroep.

  Zo behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) de belangen voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Deze beroepsorganisatie is al meer dan 100 jaar richtinggevend voor de mondzorg in Nederland. Het KNMT werkt aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 8.000 leden hun werk kunnen doen en zij willen ook de beste mondzorg voor hun patiënten.

  De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is de beroepsvereniging van doktersassistenten werkzaam in huisartspraktijken, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Maar ook bij arbodiensten, binnen de JGZ en tal van andere werkvelden. De NVDA behartigt de belangen van alle doktersassistenten. De beroepsvereniging zet zich in voor scholing, kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling, diensten en contacten tussen collega’s.

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Zij verenigt de in uiteenlopende disciplines werkzame dierenartsen. Met het oog op de belangen van het dier en op de wensen van de consument en samenleving werkt de KNMvD aan de professionele ontplooiing en de maatschappelijke positie van de dierenarts. Kijk voor meer informatie op hun site.

  Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) is hét toonaangevende, openbare register voor de professionele mondhygiënist in Nederland. Het KRM kenmerkt zich door hoge kwaliteitseisen namens de eigen beroepsgroep. Dit maakt het KRM het enige kwaliteitsregister van en voor mondhygiënisten. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het volgen van bij- en nascholing en het voeren van intercollegiaal overleg. Samen met de professionals maakt het KRM optimale mondzorg zichtbaar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Vermelding vereniging aanvragen

  Wilt u uw verenigingen onder de aandacht brengen bij onze bezoekers? Meld dan nu uw verenigingen aan op “De Nederlandse Assistenten Site”. Wij nemen spoedig contact met u op over de mogelijkheden.

  Neem contact op