De Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) is een patiëntenvereniging van en voor mensen met chronische darmziektes zoals crohn en colitis ulcerosa. Deze ontstekingsziekten noemt men ook wel Inflammatory Bowel Disease (IBD). Al meer dan vijfendertig jaar zet de CCUVN zich in om de belangen van mensen met IBD te behartigen. De CCUVN geeft voorlichting, zet lotgenotencontact op en komt op voor de belangen van patiënten. Voor mensen met shortbowel/darmfalen en jongeren zijn er aparte werkgroepen.

Wat kan de vereniging voor u betekenen?

De CCUVN onderneemt, volgt en initieert diverse activiteiten. Deze activiteiten van de vereniging kan men onderverdelen in vijf verschillende pijlers:

  1. Informatievoorziening over het leven met een chronische darmziekte en het volgen en doorspelen van de ontwikkelingen op dit gebied.
  2. Faciliteren en organiseren van lotgenotencontact.
  3. Belangenbehartiging van de leden bij derden.
  4. Samenwerking met andere partijen.
  5. Dienstverlening.