De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971, is de branchevereniging van de Nederlandse trombosediensten.

Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het in verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte en hen zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigen.

Klik hier voor een trombosedienst bij u in de buurt