Foodcare Professionals bestaat behalve uit koks uit voedingsassistenten (en andere gastvrijheidsmedewerkers), diëtisten en facilitaire medewerkers. Op leidinggevend en operationeel niveau. Een brede afvaardiging van mensen die werkzaam is in de zorg is aangesloten bij de organisatie.

De naam dekt de lading beter en sluit aan bij ontwikkelingen binnen de zorg. Het besef dat voeding en ambiance een bijdrage kunnen leveren aan het zorgproces, is op steeds meer plaatsen aanwezig. Cliënten en patiënten die onder prettige omstandigheden goede, voedzame maaltijden tot zich kunnen nemen doen minder vaak een beroep op de zorg en op medicijnen, zo blijkt op steeds meer plaatsen. Daarmee worden kosten bespaard.

Het bestuur van Foodcare Professionals vindt het van groot belang dat ervaringen op dit gebied worden gedeeld. Zodat leden elkaar sterker en beter kunnen maken. En daarbij ook nog hun eigen positie binnen de zorgorganisatie of het bedrijf waar ze werkzaam zijn, kunnen verstevigen.