De overheid streeft ernaar de stijging van de zorgkosten te beheersen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor steeds meer bij de zorgaanbieders. GGZ Nederland heeft daar begrip voor, maar constateert dat goede en toegankelijke ggz hierdoor onder druk staat. Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking:  een sterke brancheorganisatie is onmisbaar.

Landelijke afspraken

GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Ggz heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving: dat draagt GGZ Nederland uit.

Ruim 100 leden

Bij GGZ Nederland zijn ruim honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders, en dat aantal stijgt jaarlijks licht. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

Belangen behartigen

Bij GGZ Nederland werken ongeveer zestig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs op de afdelingen Financiering & Arbeidszaken en Kwaliteit & Verantwoording. Zij streven ernaar de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.