Health Base is een expertisecentrum voor farmaceutische en medische informatie. Deze informatie ontwikkelen en onderhouden we voor apotheekinformatiesystemen (AIS) en huisartseninformatiesystemen (HIS). Dit doen we samen met specialisten in de zorg én met de gebruikers.

Onze geschiedenis begon ruim 25 jaar geleden. Een groep apothekers startte met het ontwikkelen van kennisbestanden en beslisondersteuning voor hun AIS. Samen met huisartsen organiseerden zij zich in een onafhankelijke stichting: Health Base. Nog steeds zijn de meeste van onze experts apotheker of huisarts. Wij kennen de praktijk zelf en dat motiveert ons om de allerbeste informatie te ontwikkelen. Inmiddels maken duizenden huisartsen en apothekers dagelijks beslissingen op basis van onze informatie in hun AIS of HIS.

Apothekers en huisartsen

De gebruikers, apothekers en huisartsen, houden toezicht op de kwaliteit en continuïteit van onze zorginformatie. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stichting Intellectuele Eigendom (SIE). De onafhankelijkheid van de Health Base zorginformatie wordt geborgd door de Wetenschappelijke Raad Medicatiebewaking. Als extra waarborg financieren we bovendien onze activiteiten uit abonnementsgelden.

Kwaliteit

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze kennisbestanden. De werkprocessen waarmee Health Base zorginformatie en kennisbestanden ontwikkelt en onderhoudt zijn gecertificeerd door Certiked. Deze processen voldoen allemaal aan de ISO 9001:2008 norm. Dit is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Onze database voldoet ook aan de NEN 7507, de norm die de basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen beschrijft.