Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK).

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt.

Met de projecten die we ondersteunen helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. We maken de samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve beeldvorming. Dat doen we al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland. Lees meer over onze visie, missie en criteria.

Projecten voor kinderen en jongeren met een handicap die bijdragen aan ons ideaal kunnen bij Het Gehandicapte Kind een gift aanvragen. Het is ook mogelijk om een lening aan te vragen bij het Borgstellingsfonds dat Het Gehandicapte Kind , samen met de Triodos Bank, heeft opgericht. Naast het ondersteunen van projecten van derden initieert, ontwikkelt en voert Het Gehandicapte Kind ook zelf projecten uit om ons ideaal te realiseren. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met diverse organisaties en partners.

Het Gehandicapte Kind krijgt geen subsidie van de overheid. Wij zouden ons werk dan ook niet kunnen doen zonder de bijdrages van vele donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.

Wil je ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap steunen? Klik hier om de verschillende mogelijkheden te bekijken.