Als overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Onder onze taken vallen belangenbehartiging van de leden, de branche en de farmacie en stimulering van theoretische en praktische vakontwikkeling. Maar ook het faciliteren van professionele uitoefening van de farmacie: variërend van wetenschap en onderwijs tot de dagelijkse beroepsuitoefening en bedrijfsvoering. Apothekers streven naar een optimale behandeling met geneesmiddelen van de individuele patient door de patient en de voorschrijvend arts te begeleiden. Daarmee dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van de patient.
Ruim 90% van alle apothekers in Nederland is lid van de KNMP. De meeste leden werken in de openbare farmacie. Overige leden werken als apotheker in een ziekenhuis, in de industrie of elders.

Voor meer informatie www.knmp.nl