Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die het oplevert. In Nederland begint ruim 75% van de moeders met borstvoeding. Binnen één maand loopt dit percentage terug naar 46%. Pijn, onzekerheid en problemen met de aanlegtechniek worden genoemd als belangrijke redenen voor het stoppen met het geven van borstvoeding. Begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding. Borstvoeding is natuurlijk, maar moeder en kind moeten het wel leren.

Doelstelling LBR
De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen om zo bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland. De drie hoofdtaken van de LBR zijn:

  • Pleitbezorging van het BFHI-programma en onderliggende vuistregels en stappen voor de Jeugdgezondheidszorg, zodat deze op de agenda van relevante partijen en stakeholders komen
  • Entameren van het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code in Nederland
  • Bevorderen van de implementatie van het BFHI-programma en stimuleren van het behalen van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding door zorginstellingen

Lees verder op onze site.