In 1977 werd door een drietal net afgestudeerde operatieassistenten besloten een vereniging op te richten om beroepsbelangen van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te kunnen behartigen.

Onder deze belangenbehartiging verstond men toen: wettelijke erkenning, bescherming van het beroep (functieomschrijving en uitbreiding van de beroepsmogelijkheden). Om alle informatie van onderhandelingen en verenigingsactiviteiten door te kunnen spelen aan de leden werden algemene ledenvergaderingen georganiseerd.

De eerste jaarvergadering vond plaats op 10 december 1977. De vereniging had toen inmiddels 150 leden. Het informatieblad van de LVO, welke inmiddels ook werd uitgegeven, bestond toen nog uit slechts 2 A4-tjes.

Inmiddels is de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten een flink stuk gegroeid en groeit nog steeds.