Wie we zijn
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. De vereniging telt meer dan 12.000 leden. Bijna alle huisartsen en huisartsen in opleiding zijn lid. Het NHG-bureau telt zo’n 130 medewerkers, van wie ongeveer de helft ook praktiserend huisarts is. Het NHG is van en voor huisartsen en het ondersteunende team.

Wat we doen
Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts is de hoofddoelstelling van het NHG. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Waar we voor staan
Het NHG wil een goede partner voor huisartsen zijn: betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig. Het NHG is onafhankelijk.

Tijdschrift Huisarts en Wetenschap
Huisarts en Wetenschap is een wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen. H&W vertaalt wetenschap naar de praktijk en streeft naar korte, goed leesbare en heldere artikelen. Het toepassen van de wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk staat centraal. Klik hier voor contact.