De NVvA (The Dutch Society of Allergology) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische aandoeningen. Inlichtingen over de diverse aandoeningen kunt u vinden op onze website via deze link.