De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) werd opgericht in 1983, heeft inmiddels zo’n 500 leden en heeft zich de volgende doelen gesteld:

  1. de praktische uitoefening van het beroep arbeidshygiënist stimuleren en de kwaliteit daarvan bevorderen
  2. de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne bevorderen
  3. de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne vergroten.

Gedegen informatie over ontwikkelingen op het vakgebied is daarbij onontbeerlijk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne biedt die informatie: gericht, gedetailleerd en up-to-date.