De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg is er voor artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogisch medewerkers en en alle anderen die zich in Nederland en België bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden.

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg heeft als doel het contact te bevorderen van hen die zijn betrokken bij de bestudering en behandeling van patiënten met brandwonden door middel van: het organiseren van vergaderingen, publicaties, het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.