De NVGd is de wetenschappelijke vereniging van beroepsoefenaren die zich in het bijzonder inzetten voor de bevordering van de kwaliteit van de mondzorg voor en de mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de NVGd zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.