De NVKFAZ is een vereniging van en voor klinisch-farmaceutisch analisten werkzaam in de zorgsector. Analisten, welke werkzaam zijn in andere non-profit instellingen en ook farmaceutische analyses uitvoeren, kunnen als belangstellend lid worden geregistreerd. De NVKFAZ heeft een tweeledig doel:

  • Ten eerste stelt de vereniging zich als doel de kwaliteit van de farmaceutische, klinisch-farmaceutische en toxicologische analyses te bevorderen.
  • Ten tweede stelt de vereniging zich tot doel de belangen van haar beoefenaars te behartigen, middels het voeren van onderhandelingen met betrekking tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.