De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten.

De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn:

  • de bevordering van de kennis over MDL-ziekten,
  • de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en
  • overige belangen van haar leden.

Op onze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen heeft ook de zakkaart Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance uitgegeven.

Bel voor meer informatie naar (023) 551 3016 of stuur een email naar secretariaat@mdl.nl