Nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten (TOA)

Registratie Kwaliteitsregister

Voor Technisch Oogheelkundig Assistenten is er een Kwaliteitsregister (KABIZ). Hiermee laat de Technisch Oogheelkundig Assistenten zien dat zij een gediplomeerde professionele beroepsbeoefenaar is, die kwaliteit levert en haar vakkennis en deskundigheid op peil houdt. Herregistratie van ingeschreven Technisch Oogheelkundig Assistenten vindt elke vijf jaar plaats en is alleen mogelijk indien leden in die vijf jaar aan de gestelde kwaliteitscriteria hebben voldaan. Lees meer …