De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), opgericht in 1871, is de wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters. Ruim 3500 psychiaters (in opleiding) zijn lid van de vereniging. De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland en investeert in zaken waardoor psychiaters kwalitatief goed hun werk kunnen doen, zoals opleiding, bij- en nascholing en het verwerven van wetenschappelijke kennis.