De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is dé beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen en al meer dan 100 jaar richtinggevend voor de mondzorg in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

Meer weten? Mail ons of bel met het KNMT-bureau: 030 – 60 76 276